Ucrete - najodolnejšie podlahy


Technická dokumentácia Ucrete na stiahnutie


Prečo zvoliť priemyselné podlahy Ucrete?

Ucrete využíva jedinečnú technológiu polyuretánovej živice, ktorá dáva podlahám mimoriadnu odolnosť proti agresívnym chemikáliám, extrémnemu mechanickému a tepelnému zaťaženiu a zaručuje dlhodobé a trvanlivé podlahové riešenie.

Prečo sú podlahy Ucrete jedinečným riešením?

Hygienické podlahy Ucrete poskytujú ideálnu konečnú úpravu podláh pre použitie v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Predstavujú jednoliaty podlahový systém bez škár, ktorý vytvára bezpečné a elegantné pracovné prostredie. Povrchy Ucrete sú kompaktné a nepriepustné, uchovávajú si neporušenosť pri teplotách do +130 °C a preukázateľne vyhovujú najprísnejším hygienickým požiadavkám v prípadoch, kedy má trvanlivá, odolná podlaha zásadný význam. Bezpečnosť zamestnancov na podlahe je zaistená rôznymi stupňami protišmykovosti.

Spoľahlivý partner pre vaše podlahy

Naša technická podpora pri presnom určení najkvalitnejšieho, najtrvanlivejšieho a najúspornejšieho podlahového riešenia zohľadňuje celú dobu životnosti produktu. Podlahové systémy Ucrete uspokojujú špecifické potreby všetkých zákazníkov, aplikácií a odvetví, kde majú rýchlosť zhotovenia a rýchly návrat do prevádzky často zásadný význam.

Produkty Ucrete

Ucrete DP

Vysokoodolný podlahový systém s definovanou štruktúrou povrchu

Prečítajte si viac...

Ucrete DP AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý polyuretánový podlahový systém s definovanou štruktúrou povrchu

Prečítajte si viac...

Ucrete HF60RT

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém s hrúbkou vrstvy 6 mm

Prečítajte si viac...

Ucrete IF

Vysokoodolný podlahový systém so železným plnivom

Prečítajte si viac...

Ucrete MF

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém

Prečítajte si viac...

Ucrete MF AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý podlahový systém

Prečítajte si viac...

Ucrete Primer FS

Vysokoodolná polyuretánová rýchlo vytvrdzujúca penetračná stierka (scratch coat) pod priemyselné podlahy Ucrete

Prečítajte si viac...

Ucrete Primer LC

Vysokoodolný polyuretánový penetračný záškrab (scratch coat) pod priemyselné podlahy Ucrete

Prečítajte si viac...

Ucrete Primer RG

Vysokoodolná polyuretánová penetrácia pre Ucrete RG

Prečítajte si viac...

Ucrete Primer SC

Vysokoodolná polyuretánová penetrácia pre podlahové systémy Ucrete

Prečítajte si viac...

Ucrete RG

Vysokoodolná polyuretánová stierka

Prečítajte si viac...

Ucrete TZ

Vysokoodolný podlahový systém s povrchovým terrazzo efektom

Prečítajte si viac...

Ucrete TZ AS

Vysokoodolný elektrostaticky vodivý podlahový systém s povrchovým terrazzo efektom

Prečítajte si viac...

Ucrete UD200

Vysokoodolný polyuretánový podlahový systém

Prečítajte si viac...

Ucrete Destruction Challenge

Ďalšie videá

Ucrete Destruction Challenge

Pozrite si ďalšie zaujímavé videá