​MasterSeal P 137 / P 147 - jednozložkové adhézne podkladové penetrácie pre MasterSeal NP 474


Popis a oblasti použitia adhéznej podkladovej penetrácie MasterSeal P 137 / P 147

MasterSeal P 137 / P 147 sú jednozložkové adhézne podkladové penetrácie na prípravu podkladu pri tesnení škár s MasterSeal NP 474.
Materiálová báza:
- MasterSeal P 137: silán
- MasterSeal P 147: polyuretán

Oblasti použitia

  • Do interiérov aj exteriérov.
  • Na penetráciu bokov škár pred nanesením MasterSeal NP 474
  • Na zlepšenie priľnavosti MasterSeal NP 474 na rôzne podklady (viď. tabuľka).
  • MasterSeal P 137 na hutné, nesavé podklady. Do trvalo vlhkých priestorov.
  • MasterSeal P 147 na pórovité, savé podklady.
  • Ohľadne akejkoľvek inej aplikácie, ktorá nie je uvedená vyššie, kontaktujte odborno-technického poradcu Master Builders Solutions.

Vlastnosti adhéznej podkladovej penetrácie MasterSeal P 137 / P 147

  • Zlepšuje priľnavosť MasterSeal NP 474 na rôzne podklady.
  • Umožňuje trvanlivé tesnenie styčných škár a dilatačných škár, aj na problematických podkladoch.
  • Jednozložková, jednoducho sa aplikuje.

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal P 137 / P 147

pdf (95,34 Kb)