MasterSeal CR 171 - tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota odolná proti chemikáliám

Popis a oblasti použitia škárovacej a tesniacej hmoty odolnej proti chemikáliám MasterSeal CR 171

MasterSeal CR 171 je tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu so systémom vytvrdzovania na báze oxidu mangánu.

MasterSeal CR 171 sa používa na utesnenie horizontálnych podlahových škár medzi pochôdznymi a pojazdnými časťami stavieb (sklon do 2 %) najmä tam, kde je nutné utesnenie proti látkam ohrozujúcim spodné vody, napr. v okolí stojanov na benzínových pumpách a na ďalších miestach vyžadujúcich utesnenie.

Vlastnosti škárovacej a tesniacej hmoty odolnej proti chemikáliám MasterSeal CR 171

  • elastická, celková prípustná deformácia až do 30 %
  • neobsahuje chlórové parafíny
  • schválená na použitie v zariadeniach na skladovanie a manipuláciu s látkami, ktoré ohrozujú spodné vody (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik)
  • odolná proti pohonným látkam, olejom a množstvu ďalších ďalších chemikálií (viď tabuľka chemickej odolnosti v Európskom technickom osvedčení)
  • dostupná v čiernej a sivej farbe

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal CR 171

pdf (130,71 Kb)