​​MasterSeal 560 - dvojzložková, elastická, rýchlo vytvrdzujúca hydroizolačná membrána

Popis a oblasti použitia hydroizolačnej membrány MasterSeal 560

MasterSeal 560 je dvojzložková hmota na báze cementu, vytvárajúca elastickú a flexibilnú membránu, s redukovanou hmotnosťou, ktorá veľmi rýchlo vytvrdne a zaistí ochranu a vodonepriepustnosť betónu.  MasterSeal 560 umožňuje rýchle opätovné uvedenie objektov do prevádzky, tieto sa môžu napustiť vodou už po 24 hod. a zaisťujú vodonepriepustnosť a ochranu aj pri teplotách až -20 °C.

Oblasti použitia

 • Na aplikácie v interiéroch aj exteriéroch.
 • Vodotesná stierka pre retenčné nádrže.
 • Ochrana základov stavebných konštrukcií.
 • Na ochranu betónových povrchov proti karbonatizácii a poškodeniu vplyvom pôsobenia chloridov.
 • Na miesta, ktoré sú trvalo ponorené vo vode.

Vlastnosti hydroizolačnej membrány MasterSeal 560

 • Prekleňuje statické a dynamické trhliny aj pri teplotách až -20 °C.
 • Malá hustota / vyľahčené zloženie: Nízka spotreba zaisťujúca vysokú výdatnosť.
 • Rýchle vytvrdzovanie - Nádrže je možné naplniť vodou už po 1 dni.
 • Odoláva tlaku vody až do 3 barov (vodný stĺpec 30 m).
 • Vynikajúca prídržnosť k podkladu.
 • Zachováva si elasticitu aj pri trvalom ponorení vo vode.
 • Umožňuje konštrukcii dýchať. Prepúšťa vodnú paru.
 • Vysoká odolnosť proti prenikaniu CO2.
 • Až o 75 % redukuje difúziu chloridových iónov do betónu.
 • Odolná protí síranom.
 • S redukciou čpavkového zápachu: Aplikácia je možná aj v uzavretých priestoroch.
 • Odolná proti UV žiareniu.

Na stiahnutie

Technický list MasterSeal 560

pdf (123,49 Kb)