MasterSeal – hydroizolácie a tesniace hmoty

 

Na čo slúžia hydroizolácie a tesniace hmoty MasterSeal?

Ručne aplikované aj strojom striekané hydroizolácie MasterSeal sú navrhnuté tak, aby zastavili priesaky vody a prenikanie vlhkosti do rôznych nových a existujúcich stavieb. Naše univerzálne a unikátne technológie sú vhodné na hydroizolácie všetkých typov stavieb, vrátane parkovísk, priemyselných areálov, vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu a odpadové vody, potrubí a hydroizoláciu striech a podzemných stavieb.

Vďaka čomu je MasterSeal unikátne riešenie pre zákazníkov?

Vďaka poznatkom pri nespočetných stavebných projektoch a viac než 100-ročným skúsenostiam s výrobou vznikli mnohé úspešné stavebné a hydroizolačné aplikácie po celom svete. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje majiteľom, investorom, projektantom a realizátorom technické riešenia potrebné na zhotovenie náročných projektov.

V náročných aplikáciách, ako sú parkovacie domy, mosty, štadióny, strechy, ktorých konštrukcie sú stále vystavené rôznym vplyvom a abrazívnym podmienkam, poskytujú naše vysokokvalitné hydroizolačné membrány vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť.

Stavebný priemysel využíva naše dokonalé znalosti korózneho prostredia v zariadeniach pre odpadové vody a naše viac ako 100-ročné skúsenosti s opravami a ochranou betónu. Vďaka tomuto postaveniu je spoločnosť BASF lídrom v oblasti riešení vodného hospodárstva na celom svete. Naše inovatívne technológie podliehajú náročným skúškam, aby spĺňali jednotlivé národné normy a boli zachované ich vlastnosti v daných lokálnych podmienkach.

Komplexné riešenie hydroizolácie pre všetky stavby

Naše špeciálne kombinácie produktov zahŕňajú technológie umožňujúce čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu aplikáciu. Vytvárame kompletné systémové riešenie poskytujúce ekonomické a  časovo efektívne riešenie hydroizolácie pre každý individuálny projekt.

Pre úspešný projekt sú dôležité odborné konzultácie a kompatibilita produktov hydroizolačných systémov a systémov na opravy.

Doprava a pochôdzne riešenia

Voda a vodohospodárstvo

Podzemné systémy

MasterSeal 345

Pružná hydroizolačná striekaná membrána aplikovaná v sendvičových konštrukciách striekaného alebo liateho betónu

Prečítajte si viac...

MasterSeal 501

Ochranný systém na zvýšenie vodonepriepustnosti betónov a mált

Prečítajte si viac...

MasterSeal 531

Vodotesná povlaková stierka pre zásobníky pitnej vody, nádrže, vane, betónové oporné múry a základy

Prečítajte si viac...

MasterSeal 550

Antikarbonatizačný, vodotesný a pružný náter na použitie pri negatívnom aj pozitívnom tlaku vody

Prečítajte si viac...

MasterSeal 560

Dvojzložková elastická membrána so zníženou hmotnosťou na hydroizoláciu a ochranu betónu, rýchlo vytvrdzujúca, dodávaná v bielej a svetlosivej farbe

Prečítajte si viac...

MasterSeal 560 JF

Dvojzložková elastomérna tesniaca hmota na vyplnenie dilatačných škár a trhlín v betóne alebo murive

Prečítajte si viac...

MasterSeal 588

Hydroizolačný, pružný cementový náter/stierka na ochranu betónových konštrukcií a muriva

Prečítajte si viac...

MasterSeal 6100 FX

Jednozložková elastická a flexibilná membrána so zníženou hmotnosťou, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií, dodávaná v svetlosivej a bielej farbe

Prečítajte si viac...

MasterSeal 7000 CR

Chemicky odolný systém na hydroizoláciu a ochranu betónov v zariadeniach na spracovanie odpadových vôd

Prečítajte si viac...

MasterSeal 910

Napučiavajúci tesniaci pás do pracovných škár

Prečítajte si viac...

MasterSeal 912

Jednozložková napučiavajúca tesniaca hmota na báze polymérov na hydroizoláciu pracovných škár

Prečítajte si viac...

MasterSeal CR 170

Nestekavá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná

Prečítajte si viac...

MasterSeal CR 171

Tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná proti chemikáliám, s Európskym technickým osvedčením

Prečítajte si viac...

MasterSeal CR 460

Tekutý polyuretánový tesniaci tmel

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 251

Jednozložková polyuretánová pružná stierka s nízkym obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 276

Dvojzložková, oteruvzdorná, pigmentovaná polyuretánová stierka na použitie v podlahových systémoch pre parkoviská

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 336

Pružný náter na zaistenie ochrany a vodotesnosti železobetónových konštrukcií

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 338

Epoxidový, vodou riediteľný náter na zaistenie vodotesnosti a ochrany železobetónových konštrukcií

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 391

Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 640

Flexibilná a elastická jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 689

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná membrána (100 % polyurea), na použitie v hydroizolačných systémoch

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 790

Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v náročných podmienkach

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 800

Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, vysoko reaktívna, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, striekaná hydroizolačná membrána

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 811

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná hydroizolačná membrána s krátkou dobou vytvrdzovania, na báze polyurea hybridu

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 860

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 861

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 869

Dvojzložková polyuretánová membrána a obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk, vysokoelastická

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 880

Dvojzložková, polyuretánová, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

Prečítajte si viac...

MasterSeal M 881

Dvojzložková polyuretánová obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

Prečítajte si viac...

MasterSeal NP 474

Jednozložkový polyuretánový tesniaci tmel na utesnenie fasádnych a podlahových škár

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 385

Penetračný náter a vyrovnávacia stierka na báze epoxy-cementu na vlhké podklady

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 605

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová epoxidová penetračná živica. Schválená podľa ZTV-BEL-B-EP.

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 606

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, epoxidová penetračná živica, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 620

Dvojzložkový, epoxidový, vodou riediteľný penetračný náter, najmä na bitúmenové pásy s pieskovým posypom pred aplikáciou MasterSeal M 640

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 681

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový špeciálny epoxidový základný náter na oceľ

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 682

Jednozložkový silánový penetračný náter na sklo a glazovanú dlažbu

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 683

Jednozložková polyuretánová penetračná živica, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, s nízkym obsahom rozpúšťadiel, na malé plochy v exteriéroch, napr. balkóny

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 684

Jednozložkový, epoxidový spojovací mostík na nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, hliník a meď

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 690

Jednozložkový taviaci spojovací mostík medzi izolačnou membránou a liatym asfaltom, na báze polyakrylát/bitúmenu, s obsahom rozpúšťadiel

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 691

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík, s obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, na použitie pod a na membrány MasterSeal

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 698

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík na bitúmenové pásy, obsahujúci rozpúšťadlá, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

Prečítajte si viac...

MasterSeal P 770

Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSeal

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 240

Jednozložkový, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci, polyuretánový, ochranný vrchný uzatvárací náter

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 258

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, matný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 259

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 268

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre podlahové systémy parkovacích plôch a podlahy s posypom

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 269

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre strešné systémy a hladké povrchy

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 373

Dvojzložkový, epoxidový, bezrozpúšťadlový, pigmentovaný uzatvárací náter na podlahové systémy parkovísk a priemyselné podlahy s presýpaným povrchom

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 640

Alifatický jednozložkový polyuretánový uzatvárací náter pre systém MasterSeal 2164

Prečítajte si viac...

MasterSeal TC 681

Dvojzložkový, polyaspartický, pigmentovaný, lesklý, UV stabilný, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúci uzatvárací náter

Prečítajte si viac...