MasterPolyheed - superplastifikačná prísada pre transportbetón

Ako funguje superplastifikačná prísada pre transportbetón MasterPolyheed?

MasterPolyheed je bezchloridová prísada na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa určená pre požadovanú spracovateľnosť. Najuniverzálnejšia a najúspornejšia superplastifikačná prísada na zníženie množstva cementu.

Prečo je superplastifikačná prísada pre transportbetón MasterPolyheed jedinečné riešenie?

Rad produktov MasterPolyheed pomáha pri výrobe trvanlivého betónu, umožňuje lepšiu spracovateľnosť betónu a uľahčuje konečnú úpravu, aby mal povrch betónu žiaduci vzhľad.

Produkty MasterPolyheed:

  • Uľahčujú čerpanie a konečnú úpravu aj hrubých zmesí.
  • Optimalizujú zníženie obsahu vody.
  • Podporujú dobrú tvarovateľnosť a zadržanie sadnutia pri aplikáciách so stredným sadnutím.
  • Zlepšujú pevnosť.


MasterPolyheed 150

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)