MasterLife – prísady redukujúce zmrašťovanie betónu


Ako MasterLife funguje?

Produktový rad prísad MasterLife dáva betónom celý rad vlastností, ktoré zaisťujú odolnosť proti zhoršeniu kvality spôsobenému obrusovaním, koróziou ocele, alkalicko-kremičitou reakciou, síranmi a zmrašťovaním čerstvého betónu.

Prečo je MasterLife jedinečné riešenie?

Rad špeciálnych produktov MasterLife zaručuje správne parametre betónu proti zhoršeniu kvality spôsobenému agresívnymi vplyvmi prostredia. Výsledkom je odolnejšia betónová konštrukcia s vyšším potenciálom životnosti.

Voľba správneho dodávateľa prísad je pre úspech zásadná

V rámci produktového radu MasterLife je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Našich zákazníkov počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.

MasterLife IC 100

Prísada do betónu na ošetrenie povrchu betónu proti odparovaniu vody

MasterLife MS 120 D

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného kremičitého prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife MS 140 U

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife MS 150 S

Prímes do betónu a malty vo forme suspenzie vody a jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny a malty náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.

MasterLife SRA 150

Expanzná prísada na výrobu betónu s kompenzáciou zmrašťovania

MasterLife SRA 815

Prísada redukujúca zmrašťovanie, určená na výrobu betónových zmesí. Neobsahuje chloridy.

MasterLife WP 1000

Kryštalizačná prášková prísada

MasterLife WP 1200

Kompaktná kryštalická vodotesná prísada