MasterGlenium SKY – superplastifikačné prísady pre transportbetón v rámci konceptu Total Performance Control


Ako MasterGlenium SKY pôsobí?

Jedinečné zloženie molekúl MasterGlenium SKY umožňuje ich oneskorenú adsorpciu na zrnách cementu a tým predlžuje jej pôsobenie počas dlhšej doby. Dostačujúca plocha pre reakciu molekúl na obale cementového zrna je nižšia a tým je umožnená rýchlejšia hydratácia, zvyšujúca počiatočné pevnosti.

Produkty skupiny MasterGlenium SKY spĺňajú požiadavky noriem a ďalšie podmienky.

Prečo je MasterGlenium SKY jedinečným riešením?

MasterGlenium SKY je univerzálna prísada pre viaceré aplikácie pri rôznych podmienkach.

V porovnaní s bežnými prísadami na báze PCE umožňujú produkty radu MasterGlenium SKY výrobcom transportbetónov optimalizovať skladovanie prísad, zjednodušiť logistiku a znížiť investície do skladovacích nádrží, dávkovacieho zariadenia, a tým aj do údržby zariadení.

Produkty MasterGlenium SKY zaisťujú stálu úroveň kvality transportbetónu pri nízkom vodnom súčiniteli a predĺženej spracovateľnosti aj pri vyšších teplotách bez spomalenia nárastu počiatočných pevností, pričom spĺňajú požiadavky EN 206-1.

Táto nová generácia superplastifikačných prísad zaručuje splnenie špecifikácií od výroby až po vytvrdnutý betón.

Na stiahnutie

Malá vodná elektráreň Litoměřice

pdf (241,79 Kb)

Parkovací dom České Budějovice

pdf (320,20 Kb)

Vodné dielo Labská Špindlerův Mlýn

pdf (766,14 Kb)

Čerpacia stanica KOLOC oil, Kařez

pdf (213,57 Kb)