MasterGlenium SKY – superplastifikačné prísady pre transportbetón v rámci konceptu Total Performance Control


Ako MasterGlenium SKY pôsobí?

Jedinečné zloženie molekúl MasterGlenium SKY umožňuje ich oneskorenú adsorpciu na zrnách cementu a tým predlžuje jej pôsobenie počas dlhšej doby. Dostačujúca plocha pre reakciu molekúl na obale cementového zrna je nižšia a tým je umožnená rýchlejšia hydratácia, zvyšujúca počiatočné pevnosti.

Produkty skupiny MasterGlenium SKY spĺňajú požiadavky noriem a ďalšie podmienky.

Prečo je MasterGlenium SKY jedinečným riešením?

MasterGlenium SKY je univerzálna prísada pre viaceré aplikácie pri rôznych podmienkach.

V porovnaní s bežnými prísadami na báze PCE umožňujú produkty radu MasterGlenium SKY výrobcom transportbetónov optimalizovať skladovanie prísad, zjednodušiť logistiku a znížiť investície do skladovacích nádrží, dávkovacieho zariadenia, a tým aj do údržby zariadení.

Produkty MasterGlenium SKY zaisťujú stálu úroveň kvality transportbetónu pri nízkom vodnom súčiniteli a predĺženej spracovateľnosti aj pri vyšších teplotách bez spomalenia nárastu počiatočných pevností, pričom spĺňajú požiadavky EN 206-1.

Táto nová generácia superplastifikačných prísad zaručuje splnenie špecifikácií od výroby až po vytvrdnutý betón.

MasterGlenium SKY 504

Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, bez odpeňovača, na aplikáciu v podzemných stavbách, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov. Prísada zodpovedá norme: Superplastifikačné prísady STN EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 507

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 641

Univerzálny plastifikátor pre transportbetón na báze polykarboxylátéteru

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 642

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru určená na výrobu transportbetónu. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 643

Inovovaná superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu, s dobrým vývojom pevností pri nízkych teplotách. Prísada zodpovedá norme pre prísady EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 649

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 654

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 666

Superplastifikačná prísada druhej generácie na báze polykarboxylátéteru, určená na prípravu hotových zmesí betónov s nízkym pomerom vody a cementu a dlhou dobou spracovateľnosti

Prečítajte si viac...

MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou

Prečítajte si viac...