MasterEmaco S 5440 RS

Rýchlotuhnúca opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, s inhibítorom korózie, na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

 

Popis výrobku

MasterEmaco S 5440 RS je jednozložková, rýchlotuhnúca, polymérmi modifikovaná opravná malta s vysokou pevnosťou, vysokým modulom pružnosti, s kompenzáciou zmrašťovania na opravy betónových konštrukcií  s nosnou funkciou, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1504 časť 3, triedy R4.

Malta MasterEmaco S 5440 RS je pripravená na priame použitie, obsahuje kvalitné vybrané piesky, hydraulické spojivá, optimálne zvolené polymérové vlákna (PAN - polyakrylonitryl) a inhibítor korózie.

Po zmiešaní s vodou vytvára MasterEmaco S 5440 RS rýchlotuhnúcu, vysoko tixotropnú maltu, ktorá sa dá ľahko manuálne aplikovať.

Rozsah použitia

 • MasterEmaco S 5440 RS sa používa na rýchle opravy betónových prvkov s nosnou funkciou ako sú:
 • Stĺpy, piliere, trámy a prievlaky všetkých typov mostov,
 • Konštrukcie v priemyselných prostrediach, kde sa požaduje skoré obnovenie prevádzky.
 • Príprava povrchov v zariadeniach na úpravu vody a kanalizačných sieťach
 • Tunely, potrubia, šachty, nadzemné, aj pod úrovňou terénu, najmä v náročných podmienkach,
 • Prímorské konštrukcie, najmä ak je potrebné prispôsobiť opravy dobe prílivu a odlivu.

Vlastnosti výrobku

 • Rýchlotuhnúca, umožňuje skoré obnovenie prevádzky.
 • Vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách − až do 0 °C − umožňuje predĺženie stavebnej sezóny na jar a na jeseň.
 • Univerzálne použitie: je možné ju aplikovať v interiéroch aj exteriéroch, na vertikálnych plochách aj stropoch, v suchom aj vlhkom prostredí.
 • Vysoko tixotropná – môže sa aplikovať až do 50 mm bez nutnosti pridávať ďalšiu výstuž.
 • Vysoká počiatočná aj konečná pevnosť.
 • Vynikajúca spracovateľnosť, jednoduchá aplikácia a finalizácia.
 • Vysoký modul pružnosti a excelentná prídržnosť k podkladovému betónu zaisťujú dokonalý prenos zaťaženia.
 • Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom a karbonatizácii.
 • Odolná proti síranom.
 • Veľmi nízka priepustnosť vody a chloridov.
 • Ochrana opraveného betónu vďaka integrovanému inhibítoru korózie.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 5440 RS

pdf (110,33 Kb)