MasterEmaco - vysokokvalitný systém na opravu betónov zaisťujúci dlhodobú celistvosť


Ako funguje opravný systém MasterEmaco?

Produktový systém MasterEmaco spoločnosti BASF vyrábaný pod značkou Master Builders Solutions ponúka kompletné riešenie pre betón, ktorý je poškodený alebo má zhoršenú kvalitu z dôvodu poveternostných podmienok, chloridových iónov, znečisťujúcich látok a extrémnych vplyvov z okolitého prostredia.

Sortiment produktov MasterEmaco zahŕňa aktívnu pasivačnú penetráciu, opravné štrukturálne malty a jemné finálne malty na báze cementu a živice. Tvorí kompletné systémové riešenia, ktoré slúžia ako náhrada poškodeného betónu a na obnovu jeho pôvodnej pevnosti, štrukturálnej integrity a estetického vzhľadu.

Prečo je opravný systém MasterEmaco jedinečným riešením?

Produktový rad MasterEmaco s vynikajúcimi výsledkami, určený na aplikáciu nástrekom za mokra alebo za sucha a aplikáciu liatim do debnenia alebo hladidlom sa používa na obnovenie dlhodobej trvanlivosti a nosnosti betónu.

Tieto produkty sú rýchlotvrdnúce, čo umožňuje skorú obnovu prevádzkyschopnosti, zodpovedajú pevnosti betónu, zlepšujú estetický vzhľad a predlžujú životnosť budov a konštrukcií.

Systém MasterEmaco sa dodáva s kompletnou systémovou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci na technológiu Master Builders Solutions spoločnosti BASF.

Na základe zistenia hlavnej príčiny zhoršenia kvality vytvoria naši odborníci najvhodnejšiu stratégiu opráv, ktorá tiež zabráni ďalšiemu poškodzovaniu a zabezpečí dlhodobú ochranu.

Pasivačné primery

na cementovej alebo polymérovej báze zaistia čistý a homogénny povrch pod opravné malty, obsahujú inhibítory korózie na dlhodobú ochranu armatúry

Konštrukčné opravy

univerzálne, rýchlotuhnúce opravné a vyrovnávacie opravné malty obnovujú celistvosť poškodených konštrukcií.

Nekonštrukčné opravy

cementové opravné malty obnovujú nekonštrukčné betónové prvky.

Finálne malty

zodpovedajú svojou farbou a štruktúrou pôvodnému betónu, aby bolo dosiahnuté hladkej, súvislej a homogénnej povrchovej úpravy.

MasterEmaco N 305 FC

Jemná tixotropná reprofilačná malta na sanáciu betónových povrchov, na mosty a inžinierske stavby podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 1 – 5 mm

Prečítajte si viac...

MasterEmaco N 5100 FC

Rýchlotuhnúca, polymérmi modifikovaná, vláknami vystužená, veľmi jemná vyrovnávacia malta

Prečítajte si viac...

MasterEmaco N 5200

Univerzálna, rýchlotuhnúca, vláknami vystužená a polymérmi modifikovaná opravná a vyrovnávacia malta

Prečítajte si viac...

MasterEmaco P 5000 AP

Jednozložkový ochranný náter na cementovej báze, viacúčelový na ochranu betonárskej ocele a ako spojovací mostík

Prečítajte si viac...

MasterEmaco S 488

Hrubá tixotropná opravná malta na opravy betónových konštrukcií podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 6 – 40 mm

Prečítajte si viac...

MasterEmaco S 5400

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, určená na statické konštrukčné sanácie

Prečítajte si viac...

MasterEmaco S 5440 RS

Rýchlotuhnúca opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, s inhibítorom korózie, na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

Prečítajte si viac...

MasterEmaco S 5450 PG

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tekutá, určená na statické konštrukčné sanácie

Prečítajte si viac...

MasterEmaco T 1100 TIX

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tixotropná, sanačná malta s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravu betónových pojazdných plôch

Prečítajte si viac...

MasterEmaco T 1200 PG

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tekutá opravná malta, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónových pojazdných plôch

Prečítajte si viac...

MasterEmaco T 450

Čerpateľná a liata malta na opravy ciest s hustou premávkou a reprofiláciu mostoviek

Prečítajte si viac...