• Filtrovať podľa
Zmazať filtre a vyhľadávanie
19.8.2019

VoP MasterSure 900

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 pre výrobok ... MasterSure 900 č. 30741424 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 934-2: T2 2. Typ, číslo výrobnej ...

 • pdf, 166,62 Kb
29.7.2019

Technický list MasterEmaco P 5000AP

MasterEmaco P 5000 AP Jednozložkový ochranný náter na cementovej báze, viacúčelový na ochranu betonárskej ocele a ako spojovací mostíkstrana 1 zo 4 PoPis výrobku MasterEmaco ...

 • pdf, 103,13 Kb
29.7.2019

VoP MasterEmaco P 5000 AP

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov ... V súlade s 5.3 (EN 15047 ... Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov ... Podpísal(-a) za a v mene ...

 • pdf, 128,88 Kb
18.7.2019

Technický list MasterProtect 8500 CI

MasterProtect 8500 CI Inhibítor korózie pôsobiaci v dvoch fázachstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterProtect 8500 CI je jednozložková nízkoviskózna číra tekutina pripravená na ...

 • pdf, 112,46 Kb
18.7.2019

VoP MasterProtect 8500 CI

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterProtect 8500 CI (č. 850001) 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... Systém pre stanovenie a overovanie nemennosti ...

 • pdf, 209,01 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1728 R

BASF Schweiz AG www.master-builders-solutions.basf.com strana 1 / 3 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 193,73 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1327-20db

BASF Construction Chemicals Europe AG strana 1 / 2 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 179,43 Kb
17.7.2019

VoP MasterTop 1327-16dB

BASF Construction Chemicals Europe AG strana 1 / 2 ... v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ...

 • pdf, 178,21 Kb
16.7.2019

VoP MasterTop 1326 R

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... pre produkt “MasterTop 1326 R” č. 132604 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4 2. Typ ...

 • pdf, 111,24 Kb
16.7.2019

VoP MasterTop 1325 R

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... pre systém “MasterTop 1325 R” č. 132503 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4 2. Typ ...

 • pdf, 111,67 Kb
15.7.2019

VoP MasterFlow 648

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov ... V súlade s 5.3 (EN 1504-6 ... Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov ... Podpísal(-a) za a v mene ...

 • pdf, 130,50 Kb
12.7.2019

VoP MasterFiber 245 SPA

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ... Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti ...

 • pdf, 561,70 Kb
12.7.2019

Technický list MasterFiber 245 SPA

MasterFiber 245 SPA Vysokoúčinné polypropylénové makrovlákno triedy II podľa EN 14889-2strana 1 z 2 Použitie Podľa EN 14889-2 sa toto vlákno používa na zlepšenie štrukturálnych ...

 • pdf, 101,88 Kb
12.7.2019

Technický list MasterSeal P 770

MasterSeal P 770 Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSealstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterSeal P 770 je dvojzložkový penetračný náter ...

 • pdf, 104,09 Kb
12.7.2019

Technický list MasterSeal M 790

MasterSeal M 790 Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v ...

 • pdf, 127,85 Kb
10.7.2019

VoP MasterFiber 255 SPA

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ... Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti ...

 • pdf, 561,71 Kb
4.7.2019

VoP MasterEmaco T 450

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterEmaco T 450 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... obal výrobku 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré ...

 • pdf, 130,36 Kb
4.7.2019

Technický list MasterEmaco T 450

MasterEmaco T 450 Čerpateľná a liata malta na opravy ciest s hustou premávkou a reprofiláciu mostoviekstrana 1 z 3 PoPis Produktu MasterEmaco T 450 je vysokopevnostná, priamo ...

 • pdf, 110,82 Kb
12.6.2019

Technický list MasterKure 111WB

MasterKure 111WB Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu pre čerstvé maltové alebo betónové povrchystrana 1 z 2 Použitie MasterKure 111WB pomáha pri výrobe kvalitných ...

 • pdf, 91,63 Kb
5.6.2019

Technický list MasterGlenium 115

MasterGlenium 115 Superplastifikačná prísada novej generácie s predĺženou dobou zachovania konzistencie ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2.strana 1 z 2 Použitie ...

 • pdf, 85,98 Kb
21 až 40 z 498 výsledkov