• Filtrovať podľa
Zmazať filtre a vyhľadávanie
12.7.2019

Technický list MasterFiber 245 SPA

MasterFiber 245 SPA Vysokoúčinné polypropylénové makrovlákno triedy II podľa EN 14889-2strana 1 z 2 Použitie Podľa EN 14889-2 sa toto vlákno používa na zlepšenie štrukturálnych ...

 • pdf, 101,88 Kb
12.7.2019

Technický list MasterSeal P 770

MasterSeal P 770 Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSealstrana 1 zo 4 PoPis Produktu MasterSeal P 770 je dvojzložkový penetračný náter ...

 • pdf, 104,09 Kb
12.7.2019

Technický list MasterSeal M 790

MasterSeal M 790 Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v ...

 • pdf, 127,85 Kb
10.7.2019

VoP MasterFiber 255 SPA

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 ... Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti ...

 • pdf, 561,71 Kb
4.7.2019

VoP MasterEmaco T 450

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterEmaco T 450 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... obal výrobku 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré ...

 • pdf, 130,36 Kb
4.7.2019

Technický list MasterEmaco T 450

MasterEmaco T 450 Čerpateľná a liata malta na opravy ciest s hustou premávkou a reprofiláciu mostoviekstrana 1 z 3 PoPis Produktu MasterEmaco T 450 je vysokopevnostná, priamo ...

 • pdf, 110,82 Kb
12.6.2019

Technický list MasterKure 111WB

MasterKure 111WB Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu pre čerstvé maltové alebo betónové povrchystrana 1 z 2 Použitie MasterKure 111WB pomáha pri výrobe kvalitných ...

 • pdf, 91,63 Kb
5.6.2019

Technický list MasterGlenium 115

MasterGlenium 115 Superplastifikačná prísada novej generácie s predĺženou dobou zachovania konzistencie ... Prísada zodpovedá norme EN 934-2.strana 1 z 2 Použitie ...

 • pdf, 85,98 Kb
3.6.2019

Technický list MasterSuna SBS 6035

MasterSuna SBS 6035 Prísada do betónu špecificky určená pre ťažko spracovateľné kamenivástrana 1 z 2 PoPis a oblasti Použitia Mastersuna sbs 6035 je inovatívna tekutá prísada do ...

 • pdf, 91,73 Kb
3.6.2019

Technický list MasterFiber 255 SPA

MasterFiber 255 SPA Vysokoúčinné polypropylénové makrovlákno triedy II podľa EN 14889-2strana 1 z 2 Použitie Podľa EN 14889-2 sa toto vlákno používa na zlepšenie štrukturálnych ...

 • pdf, 101,91 Kb
31.5.2019

Technický list MasterMatrix SDC 180

MasterMatrix SDC 180 Vysokoúčinná prísada modifikujúca viskozitu (VMA) tekutých betónovstrana 1 z 2 PoPis výrobku MasterMatrix SDC 180 je inovovaná prísada ... s r.o. je Vám s ďalšími ...

 • pdf, 93,82 Kb
31.5.2019

VoP MasterMatrix SDC 180

 • pdf, 250,63 Kb
29.5.2019

Technický list MasterFinish MPT 126

MasterFinish MPT 126 Účinný čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre miešacie zariadenia, čerpadlá na betón, bádie, zabraňujúci priľnutiu cementových zmesí (betónov, mált, poterov ...

 • pdf, 84,82 Kb
28.5.2019

Technický list MasterRoc MP 307 CE

MasterRoc MP 307 CE Nízkoviskózna, rýchlo reagujúca akrylátová živica na trvalé tesnenie proti vode a plošné zaclonenie betónu a murivastrana 1 z 3 PoPis výrobku MasterRoc MP 307 ...

 • pdf, 97,54 Kb
17.5.2019

Technický list MasterLife SRA 915

MasterLife SRA 915 Prísada redukujúca zmrašťovanie určená na výrobu betónových zmesístrana 1 z 2 PoPis Produktu a oblasť Použitia ... MasterLife SRA 915 je tekutá prísada určená na ...

 • pdf, 88,47 Kb
15.5.2019

Brožúra MasterColor

MasterColor 100 Pigmenty do betonuMasterColor 100 Pigmenty do betonu MasterColor 100 Pigmenty do betonu MasterColor 100 jsou práškové pigmenty od Master Builders Solutions pro ...

 • pdf, 1,12 Mb
15.5.2019

Technický list MasterColor 100

MasterColor 100 Rad práškových pigmentov na báze minerálnych oxidov na výrobu produktov na cementovej bázestrana 1 z 2 PoPis ... Výrobky radu MasterColor 100 sú uvedené v nasledujúcej ...

 • pdf, 123,51 Kb
14.5.2019

Technický list MasterSeal TC 268

MasterSeal TC 268 Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre podlahové systémy parkovacích plôch a podlahy s ...

 • pdf, 105,88 Kb
6.5.2019

VoP MasterSeal M 391

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 ... MasterSeal M 391 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku ... Výrobky na ochranu povrchu betónu (C ...

 • pdf, 195,25 Kb
6.5.2019

VoZ MasterFinish DF 880

prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že výrobok ... odpeňovacia prísada pre výrobu betónu MasterFinish DF 880 vyrábaný vo výrobnom závode: BASF Stavební hmoty ...

 • pdf, 141,86 Kb
21 až 40 z 489 výsledkov