​Nová reklamná kampaň na ekologicky efektívne a udržateľné riešenia v stavebníctve je teraz online

 

Mannheim, Nemecko, 22. februára 2017 – Zvyšovanie ekonomických výhod na strane jednej a zároveň znižovanie potenciálu globálneho otepľovania na strane druhej: ako produkty Master Builders Solutions k tejto skutočnosti prispievajú, to je zámerom celoeurópskej kampane „Quantified Sustainable Benefits – Reduce your Footprint and Boost Your Bottom Line“. Prostredníctvom celého radu inzercií a špecializovaných webových stránok prezentujú experti spoločnosti BASF spolu so zákazníkmi z celej Európy vybrané projekty, ktoré dokazujú, ako kvalitnejšia chémia umožňuje zákazníkom zvyšovať svoju produktivitu, ako aj znižovať prevádzkové náklady a uhlíkovú stopu. Pomocou externe overených hodnotiacich nástrojov, ako sú Analýza ekologickej efektívnosti od BASF alebo Analyzátor životného cyklu, dokážeme vyčísliť získané výhody.

 

Rýchlejšie tvrdnutie betónu s Master X-Seed

Tu je príklad: vďaka použitiu Master X-Seed sa nemeckému výrobcovi prefabrikovaných betónových prvkov Fdu Betonwerke podarilo dosiahnuť zníženie doby tvrdnutia betónu o 50 %. Master X-Seed je unikátna prísada urýchľujúca tvrdnutie, ktorá sa pridáva do betónovej zmesi. Kryštály pridané do prísady zlepšujú počiatočnú pevnosť  betónu. Vysoká počiatočná pevnosť betónu umožňuje výrobcovi znižovať energeticky náročné tepelné spracovanie čerstvého betónu, čo znižuje náklady na energie o 15 % v jednom závode. Thomas Beike, generálny riaditeľ Fdu Betonwerke, vysvetľuje: „Po zabetónovaní obvykle musia naše prefabrikáty zostať v ohrievacej komore dvanásť hodín, aby dosiahli požadované vlastnosti. To je náročné na čas, energiu a peniaze. Vďaka použitiu Master X-Seed sme znížili dobu tvrdnutia z dvanástich na šesť hodín. Prvky sa dajú odformovať oveľa skôr a môžu sa expedovať na stavbu oveľa rýchlejšie. Uhlíková stopa sa tiež výrazne znížila,“ dodáva.

 

Predĺžená doba medzi renovačnými cyklami
s MasterProtect 8000 CI 

Ďalší príklad od zákazníka je zo Španielska: Fundació Joan Miró je jedným z najzaujímavejších múzeí v Barcelone. Avšak blízkosť Stredozemného mora spôsobila v priebehu rokov vážne poškodenie koróziou na železobetónových konštrukciách. Projektový manažér múzea Fundació Joan Miró, Fran Talavera, sa namiesto bežného spôsobu opravy, ktorý by vyžadoval uzavretie múzea na dlhé časové obdobie, rozhodol pre špičkový produkt na ochranu proti korózii: MasterProtect 8000 CI značky Master Builders Solutions. „Aplikácia produktu MasterProtect 8000 CI bola prekvapivo jednoduchá a s mimoriadnymi výsledkami,“ hovorí Talavera. V múzeu Fundació Joan Miró sa vyčíslené náklady na celkovú modernizáciu znížili o 60 % a doba odstávky sa skrátila o 70 %. Účinné riešenie ochrany proti korózii navyše predĺžilo dobu medzi renovačnými cyklami, čo viedlo k ďalším podstatným úsporám po dobu životnosti budovy.

 

MasterTop 1327-20 dB pre významné zníženie hluku na pracovisku

Tiché a príjemné kancelárske prostredie je pre efektívnu prácu zásadné. V nórskom Trondheime si investičná spoločnosť Koteng Eiendom AS vybrala na modernizáciu niekoľkých miestností vo viacúčelovej budove  MasterTop 1327-20dB. „Vzhľadom na to, že budova a teda aj podlaha sú z roku 1968, sme sa museli vysporiadať s niektorými problémami týkajúcimi sa hluku“, spomína Tom Haarsaker, manažér pre priemyselné podlahy spoločnosti Minor Industriplast. S MasterTop 1327-20dB našla spoločnosť ideálne riešenie pre svoj projekt. Tento nový udržateľný podlahový systém významne znižuje útlm hluku až o 20 decibelov, pod nohami je komfortný a po celú dobu užívania bude dobre vyzerať. Navyše ponúka vysokú odolnosť, nízke náklady na životnosť a nízku spotrebu materiálu. Toto estetické podlahové riešenie je vhodné pre všetky typy izieb, navyše bez akéhokoľvek odpadu. Použili sme každý kubický cm z vedra,“ hovorí Tom Haarsaker.

Tieto a ďalšie príklady efektívnejšieho využívania zdrojov, zlepšenia posúdenia životného cyklu a významného zníženia nákladov, to všetko vďaka produktom Master Builders Solutions pre stavebníctvo, sú k dispozícii na adrese: http://sustainability.master-builders-solutions.basf.sk/

Táto kampaň je prezentovaná v roku 2017 v celom rade odborných časopisov, na online portáloch a na stavebných veľtrhoch po celej Európe.

 

Značka Master Builders Solutions od spoločnosti BASF

Master Builders Solutions je značka spoločnosti BASF zahŕňajúca najrôznejšie chemické riešenia pre stavebníctvo. Značka Master Builders Solutions sa zakladá na skúsenostiach získaných z viac ako 100 rokov v stavebníctve. Rozsiahle portfólio produktov pod značkou Master Builders Solutions zahŕňa spoľahlivé  riešenia pre nové stavby, údržbu, opravy a modernizáciu budov a infraštruktúry: prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysokoodolné podlahové systémy.

Značka Master Builders Solutions sa opiera o globálne spoločenstvo stavebných odborníkov BASF. Na riešenie konkrétnych stavebných úloh od konceptu až po realizáciu projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónmi a čerpáme zo skúseností získaných z mnohých stavebných projektov po celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj svoje dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejší a usilovať o trvalo udržateľné stavby.

Viac informácií nájdete na stránke www.master-builders-solutions.sk

 

O divízii chemických produktov pre stavebníctvo

Divízia chemických produktov pre stavebníctvo spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysoko odolné podlahové systémy, systémy na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, dilatačné škáry a riešenia na ochranu dreva.

5 500 zamestnancov divízie chemických produktov pre stavebníctvo vytvára globálne spoločenstvo odborníkov v stavebníctve. Na riešenie konkrétnych stavebných výziev našich zákazníkov od konceptu až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónmi a využívame skúsenosti získané pri nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj naše dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby.

Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné strediská vo viac než 50 krajinách a v roku 2015 dosiahla tržby vo výške cca 2,3 miliardy €.

 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF vytvárame chémiu pre udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický profit s ochranou životného prostredia a sociálnou zodpovednosťou. Približne 112 000 zamestnancov v koncerne BASF pomáha našim zákazníkom dosahovať úspech takmer vo všetkých odvetviach a takmer v každej krajine na svete. Naše portfólio je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas.

Spoločnosť BASF v roku 2015 vykázala tržby vo výške viac než 70 miliárd €. Akcie spoločnosti BASF sú obchodovateľné na akciových trhoch v Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na stránkach http://www.basf.com/.